Ride by Wire


Shema sistema

Kako bi bolje shvatili što je Ride by Wire sustav i koje su njegove prednosti, potrebno je objasniti kako taj sustav funkcionira, jer će se često spominjati u nadolazećim poglavljima.

Ride by Wire sustav je dobio svoje ime po sličnom sustavu koji je prvo razvijen u industriji vojnog zrakoplovstva, tzv Fly by Wire ili FBW sustav.

FBV sustav zamjenjuje ručno upravljanje kontrolama u zrakoplovu s elektroničkim sučeljem koje pomicanje kontrola za upravljanje zrakoplovom pretvara u električni signal putem žica, umjesto mehaničkim putem poput sajla ili hidraulike.

Od tuda i naziv Fly by Wire ili hrv (leti po ili pomoću žice).

Ride by Wire sustav funkcionira po istom principu, a kontrolira ga računalo koje izračunava koliko je zakrenuta ručica akceleratora putem senzora, te prenosi podatke o zakrenutosti ručice u sustav ubrizgavanja goriva, odnosno računalo određuje kako se pogonski agregat treba ponašati, i sve to bez ikakvih direktnih mehaničkih (sajle) veza između komandi i sustava ubrizgavanja.

Prednost ovog sustava je u tome što se dobiva precizniji i direktan odaziv na gas tj ručicu akceleratora, koji se također može i regulirati po želji korisnika te manja potrošnja goriva.

Nadostatak je što u slučaju kvara senzora ili računala nije moguća brza pomoć na cesti.

Međutim treba uzeti u obzir da je Ride by Wire sistem relativno jednostavan što se tiče izvedbe senzora i računala, pa je vjerojatnost za kvar vrlo mala.

KOMPONENTE RIDE BY WIRE SUSTAVA.

1. MAPA UPRVLJAČKE JEDINICE:

Mapa za tip ubrizgavanja (alpha-D)/n (brzina gustoća):

U praznom hodu i za spore i stabilizirane brzine D/n

Za srednju i veliku protočnost alpha/n

Za trenutnu brzinu (izmjena brzina) alpha/n

Korektivni parametri koji utječu na mapu ubrizgavanja:

Temperatura agregata

Atmosferski tlak (proračunat)

Signal lamda sonde

Temperatura usisnog zraka

2. MAPA PALJENJA:

Tim motociklima nije bitno otvaranje usisnih leptira agregata nego im je zapravo najbitniji faktor ciljani moment.

Ride by Wire sistem je dizajniran tako da su leptirasta tijela fizički odvojena od ručice gasa te njihovo otvaranje ovisi 2 električna motora s kojima upravlja upravljačka jedinica.

Prema tome, imamo mape paljenja prema kojima upravljačka jedinica određuje koliko i na kojoj brzini bi leptirasta tijela trebala biti otvorena.

Parametri koji utječu na mapu paljenja:

- Odabran stupanj prijenosa (proračunato)

- Zakret ručice gasa

- Broj okretaja agregata

- Brzina zakreta ručice gasa

3. FUNKCIJE UPRAVLJAČKE JEDINICE:

Funkcije koje su potrebne od Marelli upravljačke jedinice su:

1. Upravljanje Ride by Wire sistemom (mapa paljenja)

1. Upravljanje Ubrizgavanjem/paljenjem

1. Provjera sigurnosti sistema

Ova enciklopedija je zaštićena autorskim pravima, te ju je kao autorsko djelo zabranjeno distribuirati, kopirati i zloupotrebljavati njezin sadržaj. U slučaju zlouporabe ili kopiranja ove enciklopedije, pravna ili fizička osoba koja počini takve radnje može kazneno ili prekršajno odgovarati pred nadležnim sudom, sukladno sa Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima u RH, koji se temelji na članku 88.Ustava Republike Hrvatske.